mariakerk-2

Elke week is er in de Mariakerk in Bussum Open Kerk. Voor het kerkblad Bussum Onderweg maakte ik een dienst mee.

Achter in de Mariakerk zitten Riet Vermeulen en Anca Hagen aan een tafeltje met een thermoskan en kopjes koffie. Anca houdt haar dikke jas maar aan, ook al brandt de kachel. Zij hebben vandaag dienst in de Open Kerk, die hier elke donderdag wordt gehouden. Ze zorgen ervoor dat de kerk vanaf tien uur open is voor wie God even wil opzoeken, op weg van de markt naar huis.  Om een kaarsje op te steken voor een kind dat examen moet doen of voor een dierbare vriend of vriendin die ziek is of overleden.
De vrijwilligsters halen de sleutels op, ze zetten de koffie klaar, de boekjes over het katholieke godshuis en informatiefolders over de vijftien Bussumse kerkgenootschappen die samen verantwoordelijk zijn voor de Open Kerk. Ze steken kaarsen aan en drukken om tien voor twaalf op een knopje, zodat de klokken gaan luiden ten teken de gebedsdienst bijna gaat beginnen.
mariakerk-1

Om half een, als die dienst is afgelopen, maken Anca en Riet plaats voor twee andere vrijwilligers. Die sluiten ten slotte om drie uur de kerk af.
Het is geen zwaar werk, zegt Lidy Klees, die de werkgroep Open Kerk leidt. Het is soms zelfs een beetje saai. Maar zelfs dan vindt Lidy het inspirerend om hier te zijn, de gewijde sfeer op je te laten inwerken en de stille aanwezigheid van degenen die de kerk binnenlopen. “Meestal word je dan ook gevráágd om dit werk te komen doen”, zegt Lidy. “Ik kijk de mensen erop aan of ze wel geschikt zijn.”
Wie ervoor voelt vrijwilliger te worden, moet ook een gesprek kunnen voeren. Dat komt niet zo erg vaak voor, maar het kan gebeuren dat iemand veel verdriet heeft en te kennen geeft daarover te willen praten. De meeste mensen komen de kerk alleen binnenlopen om een kaarsje op te steken. “Dat zijn bijna altijd katholieken”, zegt Lidy Klees, “maar ook wel allochtonen. Hoofddoekjes, zeg maar. Waarom die dat in een kerk doen, weet ik ook niet.”

Het initiatief tot de Open Kerk in Bussum werd in 1990 genomen door Kerk en Samenleving, om een plek te bieden waar mensen met hun verdriet kunnen binnenlopen. De Mariakerk, ook wel de Koepelkerk genoemd, kwam het meest in aanmerking als locatie. “De Wilhelminakerk is centraler gelegen, maar die is te onrustig, die biedt op marktdagen niet die stilte en rust die je hier vindt”, zegt Lidy Klees.
Het vrijwilligersteam van de Open Kerk telt 22 leden. Eigenlijk moeten dat er dertig zijn. Dan heb je maar drie keer per halfjaar een ochtend of een middag dienst in de kerk; nu komen sommige vrijwilligers wel zes keer aan de beurt. De vrijwilligers zijn afkomstig uit alle religieuze richtingen die in Bussum vertegenwoordigd zijn. Dat geldt ook voor de predikanten en pastores, die tijdens de Open Kerk voorgaan.
mariakerk

“Die werken heel graag mee”, fluistert Lidy nog gauw, voordat ze gaat zitten. Ds. Nico den Bok neemt plaats achter het katheder en heet het groepje van circa twaalf aanwezigen welkom. Den Bok draagt een witte toga met groene stola. “Mooi hè”, zegt Lidy. “Ze kleden zich niet allemaal zo netjes hoor.”

Website van de Protestantse Gemeente Bussum

Copyright © 2015-2024 Martin Rep | Radboudlaan 14 | 1402 XP  Bussum