paulusMijn broers wilden hem ook niet meer hebben. Dus belandde de kinderbijbel van W.G.van de Hulst bij het oud papier. Het boek, dat eigenlijk De Bijbelse Geschiedenissen heet, was letterlijk stukgelezen.

Door mijn broers en mij dan, want mijn eigen kinderen las ik voor uit Woord voor woord van Karel Eykman. Een kinderbijbel die nu verouderd is, maar lang niet zo erg als die van Van de Hulst (1879-1963). Als jongen las ik met rode oortjes Willem Wijcherts, In de Soete Suikerbol en Peerke en z’n Kameraden. Maar toen ik vorige maand mijn kleindochter van vijf begon voor te lezen uit Rozemarijntje, ook van Van de Hulst, vroeg ze na een paar pagina’s of opa geen ander boek had. Gelukkig maar, want inmiddels had ik ook genoeg van de trekkerige stijl, vol herhalingen en stippeltjes...

Op de lagere school mocht ik vaak voorlezen in de klas, ‘Martin kan dat zo mooi’, en ook thuis mocht ik af en toe een hoofdstuk voorlezen uit Van der Hulst. Het deed me dan ook een beetje pijn die kapotte bijbel te zien liggen tussen de oude NRC’s en Bussums Nieuws’en. Ik trok ’m weer tevoorschijn en begon te bladeren.

Opeens zag ik mijzelf weer zitten in de huiskamer achter onze sigarenwinkel. (De lezing uit de Schrift werd soms onderbroken door de winkelbel.) Al bladerend zag ik halfvergeten geschiedenissen terug. Zou er ooit nog een dominee preken uit het verhaal van koning Achab en Nahas, de Ammoniet? Zou iemand nog gehoord hebben van Rehabeam en Jerobeam en de scheuring van het koninkrijk Israël? Wie was ook alweer Naäman, de Syriër? Waar gaat de geschiedenis ‘’t Was maar een vreemde, Moabitische vrouw’ over?

Sanherib’s Rab-Saké vóór Jerusalem, luidde het intrigerende bijschrift bij een van de prachtige platen van tekenaar Isings. Wat zou dat in vredesnaam voor verhaal zijn?

Nieuwsgierig zocht ik het op en begon te lezen.

Zoals Willem Aantjes op tv opmerkte in het prachtige tv-portret dat Omroep Max van hem maakte: ‘Diep in je hart blijf je altijd die gereformeerde jongen’.

 

Deze column werd eerder gepubliceerd in Bussum Onderweg, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Bussum.

Wikipedia over W.G. van de Hulst

 

Copyright © 2015-2024 Martin Rep | Radboudlaan 14 | 1402 XP  Bussum