volkskrantjeDit jaar is het een kwart eeuw geleden dat ik afscheid nam van de Volkskrant. Zeven jaar had ik daar gewerkt op de eindredactie binnenland. Bij dit soort gelegenheden werd vaak een namaak-Volkskrant volgeschreven door de collega’s. Bij mij was dat niet anders. Opening voorpagina van deze bijzondere uitgave was een hilarisch verhaal van binnenland-collega Rob Vreeken, die mijn avonturen met de langharigenclub WDPOHZLAWW in de jaren zestig langs de meetlat goed-fout legde. Ik kwam er niet goed af. Rob Vreeken aan het woord.

 

‘Martin Rep was al spoedig fout in de jaren zestig’


ZAANDAM - De rebelse periode in de jeugd van oud-Zaankanter Martin Rep heeft aanzienlijk korter geduurd dan tot nu werd aangenomen. Dit blijkt uit documenten die deze krant ter inzage zijn gegeven. Met de beschamende onthullingen over de zaak-W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W. worden geruchten bevestigd die in journalistieke kring al langer de ronde deden: Martin Rep was fout in de jaren zestig.

Begin juni 1965 wordt de dan negentienjarige Martin Rep van de christelijke H.B.S. te Zaandam verwijderd omdat zijn haar te lang is naar de zin van directeur dr C. Visser. Volgens Visser - geciteerd in dagblad De Typhoon - kan zelfs worden gesproken van een ‘Beatle-kapsel’.

Drie jeugdige Zaandammers besluiten kort daarna tot bet oprichten van de vereniging W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W. (Wij Dragen Potverdomme Ons Haar Zo lang Als Wij Willen). “Vrijwel dagelijks vertelt de krant op welke bedrijven, scholen of andere instellingen mensen gedwongen worden hun haar te laten inkorten", schrijven Rob Berghege, Martin Rep en Henk Soek op 16 juni in het pamflet waarmee de vereniging W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W. zich presenteert.

“Wij menen dat de tijd gekomen is om aan dergelijke toestanden, aan deze hegemonie van de ouderen, een einde te maken. Wij menen dat wij het recht hebben in opstand te komen tegen ouderen, die ons voorbestemmen uit te groeien naar een grauwe fantasieloze generatie van morgen.”

De opstandige jaren zestig van Martin Rep duren echter niet langer dan drie dagen. Al op 19 juni verschijnen in de Zaanse pers berichten over een scheuring in de W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W.-gelederen. Met een ingezonden brief in dagblad De Zaanlander distantieert Rep zich van de vereniging, welk woord door hem zelfs van aanhalingstekens wordt voorzien. Dat hij banden zou hebben met de W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W. berust op een misverstand, deelt hij mee. “lk heb met deze vereniging geen enkele relatie.”

In De Typhoon van dezelfde dag gaat Rep, om commentaar gevraagd, dieper in op zijn beweegredenen. “De opzet bevalt me helemaal niet. Ze gaan overal tegenin (...) Ik had wel lid willen blijven, wanneer de club was opgericht zuiver en alleen om het lange haar', vertelde Martin, die inmiddels z’n haar liet knippen.” (!)

“Maar bemoeienissen met jeugdlonen, kleding en houding tegenover de ouderen bevallen me helemaal niet. Het was geenszins m'n bedoeling tegen iedereen, die ouder is dan ik in opstand te komen”, zo citeert de krant het inmiddels kortharige bestuurslid van de W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W.

wdpohzlaww-knipsels

Een lijmpoging loopt op niets uit. De synodaal gereformeerd opgevoede Rep had in De Typhoon laten doorschemeren dat het woord potverdomme in de naam van de vereniging hem tegen de borst stuitte (“En dan die naam. Nee, niets voor mij.”) Rob Berghege en Henk Soek lieten de krant daarop weten dat de P. in de afkorting W.D.P.O.H. Z.L.A.W.W. zou worden veranderd in een V. (van ‘verdorie’). Maar ook met de vernieuwde W.D.V.O.H. Z.L.A.W.W. wenste de voormalige HBS-leerling niets van doen te hebben.

Overigens werpt een brief in De Zaanlander van de vader van Martin een boeiend licht op de affaire. In de brief, die op 19 juni pal boven die van M. Rep jr is afgedrukt, verzoekt de heer Rep de redactie van de krant geen aandacht te besteden aan de folder die zijn zoon heeft verspreid. “Daar deze ‘vereniging’ volkomen tegen de maatschappij is gericht, deel ik u mede dat ik niet wens, dat u aan zijn verzoek zult voldoen. Ik heb een goedbeklante sigarenwinkel en zou niet graag willen, dat deze hierdoor achteruit zou lopen.”

Zijn contacten met de lokale dagbladwereld hadden intussen Martins levensloop beslissend beïnvloed. Na enig freelancewerk voor De Typhoon trad hij in 1967 in dienst van dagblad De Zaanlander. Zijn eerste reportage begon met de onsterfelijke zin ‘Het is stil in Nauerna’ (in het buurtschap Nauerna is het altijd stil).

Het jaar daarop kwam een zekere Albert Meester de kleine redactie versterken. Albert was een jeugdig leerling-journalist, die het haar volgens de toenmalige mode enigszins over de oren had hangen.

czaar-peterZo rond het einde van Alberts proeftijd nam de ex-topman van de W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W. zijn chef, Wim Harwijne, even terzijde en zei op zorgelijke toon:

“Zeg Wim, die Albert Meester hè, wat vind jij daar nou van?”

Harwijne: “Eh, nou, het lijkt me wei een geschikte jongen.”

Martin: “Jawel, maar eh... heb je dat haar van ‘m gezien? Dat kan toch eigenlijk niet?”

Neen, het is duidelijk: Martins flirt met de Beatle-kuif was slechts een kortstondig intermezzo, een flauw bochtje in een levenspad dat voor het overige kaarsrecht liep van de gereformeerde jongelingsvereniging tot de middentafel van het katholieke dagblad De Gelderlander.

De Typhoon zocht twee van de hoofdrolspelers veertien jaar na dato nog eens op - de W.D.P.O.H.Z.L.A.W.W. revisited. Rob Berghege en Martin Rep hadden elkaar jaren niet gezien, noteert de verslaggever.

“Wil je een blow?”, vraagt Rob aan Martin, hem een walmende joint onder de neus duwend.

“Nee, dank je. Die fase heb ik overgeslagen”, antwoordt Martin, zijn ogen dichtknijpend tegen de rook.

Berghege had het haar anno 1979 nog altijd op de schouders hangen, zo valt te zien op een foto waarop bet tweetal poseert bij het standbeeld van de (langharige) Czaar Peter. Rep droeg een halflang permanentje. Hij was intussen eindredacteur geworden bij wijlen bet opinieweekblad NieuwsNet. Eerder werkte hij bij bet bespottelijke pulpblad Mix, dat eveneens een kort (sic! - red.) leven was beschoren (sic! - red.)

Martin, enigszins verontschuldigend: “Dat moet je zuiver zien als een stageperiode. Ervaring opdoen in een coördinerende functie hè. Daar heb ik nu bij NieuwsNet veel profijt van.”

“Ja, ik was opstandig”, zo bevestigt Martin een vraag van de interviewer. “Opstandig - maar meegaand.”

 

Copyright © 2015-2024 Martin Rep | Radboudlaan 14 | 1402 XP  Bussum